01:35 ق.ظ
2971
ما بی خیال سیلی حضرت زهرا (س) نمی شویم

 خون گریه كن ز غم،كه عقیق یمن شوی

 رخصت دهد خدا كه تو هم سینه زن شوی

 

 در فاطمیه از دل و جان گریه می كنیم

 همراه با امام زمان گریه می كنیم

 

 در فاطمیه رنگ جگر سرخ تر شود

 آتش فشان غیرت ما شعله ور شود

 

 شمشیر خشم شیعه پدیدار می شود

 وقتی كه حرف كوچه و دیوار می شود

 

 لعنت به آنكه پایگذار سقیفه شد

 لعنت به هر كسی كه به ناحق خلیفه شد

 

 لعنت بر آنكه برتن اسلام خرقه كرد

 این قوم متحد شده را فرقه فرقه كرد

 

 تكفیر دشمنان علی ركن كیش ماست

 هر كس محب فاطمه شد،قوم وخویش ماست

 

 ما بی خیال سیلی زهرا نمی شویم

 راضی به ترك و نهی تبرا نمی شویم

 

 قرآن و اهل بیت نبی اصل سنت است

 هر كس جدا ز این دو شود،اهل بدعت است

 

 ما همكلام منكر حیدر نمی شویم

 «با قنفذ و مغیره برادر نمی شویم»

 

 ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم

 ما بچه های مادر پهلو شكسته ایم

 

 امروز اگر كه سینه و زنجیر می زنیم

 فردا به عشق فاطمه شمشیر می زنیم

 

 ما را نبی «قبیله ی سلمان» خطاب كرد

 روی غرور و غیرت ما هم حساب كرد

 

 از ما بترس،طایفه ای پر اراده ایم

 ما مثل كوه پشت علی ایستاده ایم

 

 از اما بترس، شیعه ی سرسخت حیدریم

 جان بركفان جبهه ی فتوای رهبریم

 

 از جمعه ای بترس كه روز سوارهاست

 پشت سر امام زمان ذوالفقارهاست

 

 از جمعه ای بترس،كه دنیا به كام ماست

 فرخنده روز پر ظفر انتقام ماست

 

 از جمعه ای بترس،كه پولاد می شویم

 از هرم عشق مالك ومقداد می شویم