تبلیغات
حسینیه حضرت علی اکبر ((ع))
09:38 ب.ظ
2771
شب جمعه است...

قطره ای نیسٺ کہ با لطف تو دریا نشود
سائلی نیسٺ کہ از عشق تـو شیدا نشودشب جمعہ اسٺ دلم ڪرب و بلا میخواهد
گره ای نیسٺ کہ بـا دسٺ شما وا نشود