تبلیغات
حسینیه حضرت علی اکبر ((ع))
11:28 ق.ظ
2763
جمعه ای دگر...


تمام راه ظهور تو با گنه بستم
دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم
.
كسی به فكر شما نیست راست می گویم
دعا برای تو بازیست راست می گویم....

من از سرودن شعر ظهور می ترسم
دوباره بیعت و بعدش عبور می ترسم
.
من از سیاهی شب های تار می گویم
من از خزان شدن این بهار می گویم
.
درون سینه ما عشق یخ زده آقا
تمام مزرعه هامان ملخ زده آقا
.
كسی كه با تو بماند به جانت آقا نیست
برای آمدن این جمعه هم مهیّا نیست....
.