07:30 ب.ظ
2760
سالروز ضربت خوردن اسدالله الغالب حضرت علی بن ابیطالب ((علیه السّلام)) تسلیت و تعزیت باد .


گفتند علی یک تنه با دست نگه داشت

در را نه که با دست که با شست نگه داشت

در را نه فقط لشکری از مرحبیان را

در پشت در قلعه به پیوست نگه داشت

ازبسکه علی بود و ولی بود به والله

در سایه ی اسمش همه را پست نگه داشت

نازم به دهانم که به شادی و به غصه

یک عمر علی گفت و مرا مست نگه داشت

پرونده ی اعمال مرا دید و خوشم که؛

حتی اگر از روی غضب بست، نگه داشت

تا دید که من گریه کن فاطمه هستم

می خواست مرا خط بزند، دست نگه داشت

از هستِ خودش_فاطمه_ دل کند و به این شکل؛

یک عمر برای من و تو هست نگه داشت

درپشت در سوخته در روضه اش آخر

مارا ته آن کوچه ی بن بست نگه داشت