تبلیغات
حسینیه حضرت علی اکبر ((ع))
08:11 ق.ظ
1963
لقب "عسکری "برای پیشوای یازدهم ، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
در این‌باره كه چرا امام یازدهم را عسكری لقب داده‌اند مطالبی گفته شده است، از جمله حرّ‌عاملی در كتاب «الرجعه» به سندی از «ابوخالد» كابلی از« فضل بن شاذان» نقل می‌كند كه وی گفت: روزی خدمت مولایم علی بن حسین علیه السلام رسیدم. آن حضرت نوشته‌ای در دست داشت... از او پرسیدم این نوشته چیست؟ حضرت فرمود: ‌این نسخه لوحی است كه خداوند آن را به رسول خدا صل الله علیه وعلی آله هدیه فرموده و در آن نام خدا و رسول او و (جانشینان رسول) آمده است. در ادامه تك تك امامان علیه السلام را نام بردند وقتی به نام مبارك امام یازدهم رسیدند، فرمودند:... سپس فرزندش حسن عسكری است.
در حدیث جابر نیز آمده است كه «جندل بن جنادة بن جبیر یهودی» از رسول خداصل  الله علیه وعلی آله پرسید: مرا از اوصیای پس از خویش آگاه ساز تا از آنان پیروی كنم. حضرت فرمود: اوصیای من دوازده تن هستند و آنان را نام برد تا فرمود: پس از او [(امام هادی علیه السلام] پسرش حسن است كه عسكری نامیده می‌شود.
قول دیگر اینكه چون خلیفه عباسی، امام عسكری و امام هادی علیه السلام را در سامرا و در محله «عسكر» تحت نظر قرار داده بود (عسكر یعنی سپاه و لشكر)، لذا آن دو بزرگوار را عسكریین و امام یازدهم را به خصوص «عسكری» می‌گویند.